پیانیست

The Pianist

148 دقیقه

  • 2002 انگلستان - آمریکا - فرانسه
  • 8.5
  • 10
  • 17+
  • زیر نویس
    دوبله اختصاصی
  • بیوگرافی
  • درام
  • مشاهده جزییات