دایره زنگی

Dayereh-e Zangi

106 دقیقه

  • 1386 ‌ ایران
  • 6.9
  • 9.2
  • 17+
  • درام
  • کمدی
  • مشاهده جزییات