آمیستاد

Amistad

150 دقیقه

  • 1997 آمریکا
  • 7.3
  • 10
  • 17+
  • زیر نویس
  • درام
  • بیوگرافی
  • تاریخی
  • مشاهده جزییات