منطقه امنیتی مشترک

Joint Security Area

108 دقیقه

  • 2000 کره جنوبی
  • 7.7
  • 9.8
  • 15+
  • زیر نویس
  • درام
  • اکشن
  • مشاهده جزییات