تابستان سیاه

Black Summer

  • 2019 آمریکا - کانادا
  • 6.6
  • 10
  • 15+
  • زیر نویس
  • ترسناک
  • اکشن
  • درام
  • مشاهده جزییات
  • فصل بعد